عاشقانه های حامد نیازی

تبلیغات
عاشقانه

دوشنبه 4 اردیبهشت 1396


 


کاش جای "تو" بودم و یکی مثل "من" دوستم داشت
کاش جای "تو" بودم تا
کاری کنم کمتر زیبا باشم
کمتر شعر شوم
کمتر عاشق کنم
کاش جای "تو" بودم
توی لباس مهتاب می تابیدم
در آغوش رویا می خوابیدم
در حریر بوسه می پیچیدم و
ناز می کاشتم توی گلدان ها
کاش جای "تو" بودم تا کمی مهربان تر
اندکی نزدیکتر
قدری عاشقانه تر "من" را دوست داشته باشم
تا جز در آغوش "من" قرار نگیرد بی قراری ام!
کاش جای "تو" بودم تا کمی بیشتر به فکر "من" باشم
کاش جای "تو" بودم تا همین حالا
این برگه را کنار بگذارم
برای "من" یک سیگار آتش بزنم!
دستهایم را دور گردن "من" حلقه کنم!
لبهایم را به گوش "من" بچسبانم و بگویم
"دوستت دارم" فریاد نمیخواهد لعنتی
بوسه میخواهد!
کاش یک لحظه "تو" بودم تا "من" را یک عمر خوشبخت کنم،
با همان یک بوسه!

#حامد_نیازی
#نامه_هایی_برای_فروغ
عاشقانه

دوشنبه 4 اردیبهشت 1396


 


خدا را چه دیدی...
شاید من به پای تو پیر شدم،
تو به پای من نشستی،
رد پاهای مان رسید به خوشبختی!
خدا را چه دیدی
شاید قصه ی شب نوه هایمان
داستان عشق ما بود؛
اصلا تو...
خدا را چه دیدی که
من...
تو را خدا میبینم!
همان قدر بخشنده،همان قدر مهربان
همان قدر زیبا، و...
همان قدر دوست داشتنی،
وقت معجزه ات نیست؟
باران ذوق بفرست روی گونه ام با یک دوستت دارم!
که میخواهم خدا را ببوسم!
چشم هایت را نبند،
تا وقت این عبادت خوب تماشایم کنی!

#حامد_نیازی
#نامه_هایی_برای_فروغ
عاشقانه

یکشنبه 3 اردیبهشت 1396


 


گفت هر نفس دوستم داشته باش
گفتم میان دوست داشتنت کمی هم نفس بکشم؟
گفت در آغوشم بگیر تا رویا ببافم!
گفتم میان رویا کمی هم با تو زندگی کنم؟
گفت وقتی حرف میزنم مرا ببوس...
گفتم میان بارش بوسه چند کلامی از عشقت بگویم؟
گفت عاشقم بمان!
گفتم میان عاشقی دور چشم هایت بگردم؟
گفت زندگی ام باش،
گفتم در زندگی مان فدایت شوم؟
گفت حواست کجاست حضرت مجنون؟
گفتم،
راستش
از گوشه ی شال آبی ات قل خورد؛
گلویت را بوسید؛
به زنجیر طلایی ات آویخت؛
و قل خود توی یقه ی پیراهنت!
برش دارم؟
یا به بی حواس بودنم رضایت میدهی؟

#حامد_نیازی
#نامه_هایی_برای_فروغ
عاشقانه

شنبه 2 اردیبهشت 1396


 


آگاهانه هر چه نوشتم او بود
هر چه دیدم و هر چه خواندم او
آگاهانه صدا او بود و نوا او
شور او بود و نور او
آگاهانه حیران در او بودم
که از راه رسیدی...
مست که شدم خدا گفت
دست بالای دست بسیار است!نه؟
ازخدا که پنهان نییت
از تو چه پنهان
من از خدا به امید تو گذشتم...

#حامد_نیازی
عاشقانه

شنبه 2 اردیبهشت 1396


 


خودم را جا گذاشتم در تنت
هر چه می روی،می آیی!
هر چه دورتر،نزدیکتر!
و هر چقدر هوا برای نفس کشیدن کمتر...
عاشقانه تر!
خودم را جا گذاشته ام در تنت
که عطر تو را بگیرم و عشق پس بدهم!
که طعمت را بچشم و عاشق شوم!
که ببینمت و در بیداری میان رویا باشم!
خودم را در تنت جا گذاشته ام عشق
آن هم "آگاهانه"...
که این زیباترین اتفاق بود
مثل عاشق شدن...
در یک روز "اردی بهشتی"!


#حامد_نیازی
#نامه_هایی_برای_فروغ
عاشقانه

شنبه 2 اردیبهشت 1396


 


درچشم های تو،من وشعرهام
همچون زیبایی دشت از نگاه اسبی وحشی
درچشم هات اما اتراق کرده ام
گویی برای یک عمر
رام منی
باکمی صبر
اندکی آغوش
قدری بوسه
تورام منی باهمین شعرها
به همین زیبایی و شکوه
#حامد_نیازی
عاشقانه

پنجشنبه 31 فروردین 1396


 


در رویایی که کابوس بود
سپیده،شب را می بوسید
که چشم هایت گفت شعر رفتن را!
دلم نمی آمد بروی و بمیرم!
گل سرت را پشت پلکهایم پنهان کردم
و خودم را لای گلهای دامنت
صدایم زدی
شنیدم اما توجه نکردم!
لبخند زدم وقتی گفتی مگر نبینمت!
گفتی می روم اگر نیایی
پریدم در هوایت ...
گفتم نرو!
گفتی نگذار!
گفتم چگونه!
گفتی عاشق که شدی خواهی دانست!
لبهایت را دیدم،عاشق شدم و دانستم مجال فکر کردن نباید داد!
پس
پیشانی ام را به پیشانی ات پیوند زدم
گل های بوسه شکفت
اردی بهشت رسید
چشم هایت را بستی و گفتی...
پای دوست داشتنت میمانم!
در رویایی زیبا
سپیده محو بوسه هایمان شد،خورشید گم کرد مسیر مشرق را!
و اولین روز عاشقی مان از شب شروع شد!

#حامد_نیازی
#نامه_های_سوخته
عاشقانه

سه شنبه 29 فروردین 1396


 


تو یادت نیست؟
دستهایم را کجا جا گذاشتم؟
پاهایم کجا افتادند؟
دلم کجا پر زد؟
تو یادت نیست؟
هوش و حواسم چه شد؟
چشم هایم؟
نفسم کجا رفت و نیامد،یادت نیست؟
یادت نیست کجا رفتی؟
از کدام مسیر،به کدام مقصد؟
تو دیگر چرا؟
تو که یک بار رفته ای رفتن را!
من اما...
هر نفس چند بار گمت میکنم!
هنوز هم یادت نیست؟

#حامد_نیازی
#نامه_هایی_برای_فروغ
عاشقانه

دوشنبه 28 فروردین 1396


 


چرا میجنگی؟
با سربازی زخمی،
کم رمق،
افتاده پشت خاکریز عشق،
و در محاصره ی خاطرات،
که عاشقانه شعار دوستت دارد زمزمه میکند!
برای چه میجنگی؟
برای همه ی آنچه با کمال میل تقدیمت کرد!
با چه دلی می جنگی
وقتی دستش خالی تر از همیشه ست و تو،
آن چشم ها را داری!
آن دست ها را!
آن ابروها را داری!
آن مژه ها را!
وقتی پوستت رنگ تاراج است و تنت عطر اسارت میدهد!
وقتی لبهایت طعم شهادت میدهد
و لبهایش شهادت به پیروزی ات!
با که میجنگی؟
با کسی که قصد کرده اولین کشته ی راه تو باشد!
چه دارد برای باختن جز دل؟!
جنگ نمی خواهد که...
بیا...
همه اش مال تو!
لبخند فتح بزن!

#حامد_نیازی
#نامه_های_سوخته
عاشقانه

یکشنبه 27 فروردین 1396


 


نامم عاشق
نام خانوادگی ام عاشق زاد!
میلادم، دیدارت!
دانشم عاشقی در چشم هایت!
و کارم دوست داشتن توست!
نامم عاشق
مشقم رد پای تو و شعرم عطر نفسهایت!
سخنم از تو گفتن
زندگی ام تو
دیروزم تو را دیدن
امروزم تو را دوست داشتن و
فردایم تو را خواستن!
مرا عاشق تو خوانده اند و عبادتم را تقدیست!
تو مرا چه میخوانی؟
به خود که نه،به من بیا و ببین عاشقی را...
مجنون تر از خسرو!
خسرو تر از وامق!
من تجسم عشقم
و تو خود خوب میدانی...
مخلوق توام!

#حامد_نیازی
#نامه_هایی_برای_فروغ
عاشقانه

شنبه 26 فروردین 1396


 


دلم عمری ست ،تنگ توست!
آنقدر که دیگر خودت هم در آن جا نمی شوی!
سن از سر،که گذشت؛
لرزان برت میدارم، ولی...
با احتیاط،
با احترام،
توی دستهام...
می پاشمت به شب؛سپیده میزند!
به تقویم ،اردی بهشت می رقصد؛
به چشم هایم؛رویا می بافم!
می پاشمت به صورتم جای بوسه هات دیوانه ام میکند!
می پاشمت به تنم؛وطنت میشود!
غربت همین پیراهن چهار خانه ای ست که تن کرده ای!
به وطنت بیا!
به وطنت بیا که رنگ آسمانش با همه ی دنیا فرق دارد!
اینجا رنگ آسمانش بوسه ای ست!
اینجا وطن پیر توست که با عشق هم بازی بوده ست!
به وطنت بیا...
به آغوشم!

#حامد_نیازی
#نامه_هایی_برای_فروغ
عاشقانه

شنبه 26 فروردین 1396


 

هر صبح
با انگشت رد بوسه ی خدا را از گونه ات پاک میکنم
میدانم روزی به خدا خواهم گفت
مرا به دنیا باز نگردانی
همه چیز را خواهم گفت!
با خشم می گوید، باز گردی چه کنی؟
می گویم...
باز گردم دوباره پیش مرگش باشم!
مرگ،
بین ما،
فاصله ای به عمق یک بوسه است!

#حامد_نیازی
#نامه_های_سوخته

نمایش صفحه ی 1 از 29
 
سلام رفقا
این وب تنها وب رسمیه منه
و بقیه وب ها و پیج ها فیک و تقلبی هستن
لطفا در صورت مشاهده پیج ها و وب های دیگه
اون هارو ریپورت کنید تا مسدود بشن
راه های ارتباطی
صفحه اینستاگرام من : حامد نیازی
کانال تلگرام من : دل کوک