عاشقانه های حامد نیازی

تبلیغات
عاشقانه

شنبه 6 خرداد 1396


 


داشت برایم شعر میخواند
که پریدم میان یکی از مصرع ها و گفتم:
بوسه دارید؟
ابروهایش را گره زد و با لبخند نگاهم کرد!
تکرار کردم شما بوسه دارید!؟
از آن بوسه ها که انتها ندارند!
که دوستت دارم هایم را لابه لایش بچشی و بفهمی!
از آن بوسه ها که دهانم را طوری پر کند
از گوشه ی لبهایم بچکد روی لباسم؛
گل کند،شکوفه بزند،بهار برسد!
از آن بوسه ها که تا ماه ها لبهایم را بچشم و با لبخند بگویم چقدر شیرینی!
خندید...
خندید و با چشم های بسته نگاهم کرد!
خندید و با لب بسته دیوانه خطابم کرد!
بلند گفت:دوستت دارم مجنون جان!
و من از خوشی میان شعری که میخواند
قافیه در قافیه،ردیف شدم!
زندگی انگار این بود؛
دو مصرع،کنار هم،یک شاه بیت!
با طعم بوسه!

#حامد_نیازی
#نامه_های_سوخته
عاشقانه

جمعه 5 خرداد 1396


 


جمعه روی لبهای توست
سرخ
جمعه پشت پلک های توست
زیبا
جمعه در آغوش توست
بهشت
تو بی نظیری!
جمعه روی زبان توست
عسل
جمعه بین انگشتان توست
رهایی
جمعه در عطر تن توست معلق
نفس
تو بی نظیری
جمعه دلگیر نیست،شاد است،
مثل رقص کودکانه ات
مانند اداهای بچه گانه ات
شبیه کلام صادقانه ات که...
دوستم داری!


#حامد_نیازی
#نامه_های_سوخته
عاشقانه

پنجشنبه 4 خرداد 1396


 

 
روبروی آینه بنشین
زیبایی ات را...
به رخ دنیا بکش؛
و چشم هایت را!
دنیا تویی!
رد لبهایم را از روی لبهات بگیر و مستقیم بیا پشت پنجره
در گوش نسیم بخوان
ترانه ی دوستت دارم را ،
تا هوایی ام کند و
برای دیدار بی تاب!
وقتی رسیدم پشت پلکت...
لباس خواب صورتی ات را با کلی خاطره ی اتفاق نیفتاده
به زور توی چمدان رویا جا بده و بگو
آماده ای برای گم شدن!؟
تنها من و تو میتوانیم
طوری بین این ملافه ها گم شویم
که خدا تمام شهر را دنبالمان بگردد و
به فرشته ها بگوید
باز معلوم نیست سرشان کجا گرم است!

#حامد_نیازی
#نامه_های_سوخته
عاشقانه

چهارشنبه 3 خرداد 1396


 


وقتی هستی...
انگشتانم از ذوق،کودکانه می دوند!
گاهی روی تن سپید تو
گاهی روی تن سپید کاغذ
گاهی روی تن سپید برف
وقتی هستی...
چشم هایم از ذوق برق میزنند
گاهی به چشمهایت
گاهی به لبهایت
گاهی به لبهایت باز!
وقتی هستی...
گاهی سپیدی تن تو،برف و لبهایت
گاهی سپیدی تن تو، برف و لبهایت
گاهی...
وقتی هستی دنیا آنقدر زیباست
که خرداد هم برف میبارد!
راستی...
باز لبهایت!


#حامد_نیازی
#نامه_های_سوخته
عاشقانه

سه شنبه 2 خرداد 1396


 


چشم هایم را که بستم
عطر بهشت مرا برد به...
جایی که گناه متولد نمیشد
پر از بوسه و نگاه های عاشقانه
جایی که هرم یک نفس تنم را تب دار میکرد
لبالب از ستاره،رنگین کمان و باران!
جایی که باید گم شد به امید پیدا نشدن
خنکای نسیم که پلکهایم را بوسید
و چشم هایم را باز کرد
دیدم بهشت تویی...
که در آغوشم گرفته ای بخوابم!
رو به نماز شکر ایستادم
قنوتم که عطر تنت را به خدا پیشکش کرد
کسی با صدای تو آرام در گوشم گفت...
خوب خوابیدی عشق من؟!

#حامد_نیازى
#نامه_های_سوخته
عاشقانه

سه شنبه 2 خرداد 1396


 


صدا بزن مرا شهر خلوت میشود
صدا بزن مرا خیابان سکوت میکند
صدا بزن مرا کوچه چشم می دزدد
صدا بزن مرا خانه بغض میکند
صدا بزن مرا دیوار می میرد
صدا بزن مرا که انعکاس رفتنم
در دل پنجره ها تا ابد میبارد!
صدا بزن مرا اینک که ایستاده ای
رو به تنهایی!
حالا که رفته ام رو به رهایی!
صدا بزن مرا...
که صدای تو هنوز دلرباست!

#حامد_نیازی
عاشقانه

دوشنبه 1 خرداد 1396


 


دیشب،
سرم را روی بازویت نگذاشتم
تا هوایت در سرم نپیچد
خواستم بی تو بودن را تجربه کنم اما...
خواب مرا نبرد
شعر متولد نشد
سحر نیامد
بوسه کال ماند
آغوش نرسید
عاشقانه گم شد
لبخند یخ زد
و در تب سوختم!
چقدر بی تو سخت و بی لذت است دنیا؛
حتی در خواب!

#حامد_نیازی
عاشقانه

شنبه 30 اردیبهشت 1396


 


انگار مشغول ساختن دستهات بود
و همزمان لالایی میخواند برای یک فرشته ی زیبا!
وگرنه دست های تو نباید مرا ببرد به خوابی که پنجره اش رو به لبهات باز شود!
"خدا را میگویم!"
انگار مشغول ساختن چشم هات بود
همزمان هم با پاهای برهنه
در ساحل می دوید
وگرنه چشمهات نباید اینطور روی تنم موج میزد!
"خدا را میگویم!"
انگار وقتی پوست تنت را میساخت،بهار را به تن تقویم میکشید
وگرنه نباید اینطور شکوفه بزنم با عطرت!
"خدا را میگویم!"
و انگار داشتی خدا میساختی!
وقتی پشت میز کارت،
میان کتاب ها و برگه ها،
از لابه لای موهای مشکی ات،
با چشم های خمار،
خودکار را روی لبهایت تاب دادی و گفتی...
دوستت دارم.
"تو را میگویم!"

#حامد_نیازی
#نامه_های_سوخته
عاشقانه

پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396


 


رو به تو که باشم رو به راهم!
میبینمت و حروف گم میشوند
کلام معنایش را از دست میدهد
و اجزای صورتم هجوم میبرند به سمت لبهات!
رو به تو رو به آرامشم
رو به دریایی که دوست دارم غرقش باشم!
رو به تو رو به بهشتم
بهشتی که بین گلهای پیراهنت پنهان کرده ای!
رو به تو رو به خدایی زیبایم
که مهربانانه نگاهم میکند و میپرسد،
دوستم داری؟
بگذار شبیه تو بگویم که...
#نگم_برات!

#حامد_نیازی
عاشقانه

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396


 


با تو...
همه چیز یک جور دیگر است!
کمی تصورت میکنم و بعد...
آسمان و دریا صورتی،
دیوار ها صورتی و پنجره هایی که بازند رو به خدایی که پیراهن صورتی پوشیده!
با تو همه چیز رویایی ست
باران و برف صورتی
دست هایم صورتی و صورتم،صورتی تر!
با تو همه چیز دوست داشتنی ست
پس...
از بین ابرهای صورتی؛
با صورتی شبیه مهتاب اما صورتی!
روی تنم بوسه های صورتی بکار!
و کاش بدانی...
دیوانه ی تورا این قرص های صورتی
میرسانند به خوابی صورتی!
راستی #صورتی_جان
دیوانه ها کور رنگ و کم حافظه اند...!
لبهات...
چه رنگی بود؟؟!

#حامد_نیازی
#نامه_های_سوخته
عاشقانه

سه شنبه 26 اردیبهشت 1396


 


ببخش مرا
اگر بی تو به سر شد
از تو چه پنهان خیلی خوب هم به سر شد!
ببخش اگر زیر باران رسید و دستش را پناه قلبم کرد!
اگر روی پل رنگین کمان دست در دست قدم زدیم و عاشقانه های فیروزه ای را به زمین پاشیدیم!
ببخش اگر نگذاشت غصه ی قصه ات اسیر کند دلم را!
ببخش اگر نیستی،اگر هستم و اگر...
هست!
ببخش اگر دل دادم و دل برد با لبخند؛
و اگر رویا بافت برایم به قد آغوشش
ببخش اگر وقتی در آغوش همیم در اسارتی زیبا رهاییم!
ببخش اگر دلم نیامد ندانی بهتر از تو بلد بود راه رسیدن به چشمهایم را؛
از تو چه پنهان نازنین...
بی تو...
خیلی خوب به سر شد!

#حامد_نیازی
#نامه_های_سوخته
عاشقانه

دوشنبه 25 اردیبهشت 1396


 


زیر چشمی،نگاهم که میکنی
مانند کودکی که بی اجازه
شکلات ها را خورده!
زل میزنم به سوختن سیگار؛
به تو که میان این دود خوش طعم چقدر زیباتری!
به قهوه هایمان که پچ پچ می کنند!
به دست هات،
به ساعتت که عقربه هایش عاشقانه دنبال هم می دوند!
مثل پسر بچه ای خطاکار تقصیر را گردن تو می اندازم!
_چرا انقدر زیبایی؟تقصیر تو بود!_
با تعجب و لبخند می گویی حواست کجاست؛مرا نگاه کن!
زیر لب می گویم
چشم هایم گیر کرده لابه لای صدات!
بین ظرافتی عاشقانه و خوش رنگ!
اسیرم میان دوستت دارمی که قرار است همین حالا بگویی!
لطفا بگو...
بگو و رهایم کن!

#حامد_نیازی
#نامه_های_سوخته

نمایش صفحه ی 1 از 32
 
سلام رفقا
این وب تنها وب رسمیه منه
و بقیه وب ها و پیج ها فیک و تقلبی هستن
لطفا در صورت مشاهده پیج ها و وب های دیگه
اون هارو ریپورت کنید تا مسدود بشن
راه های ارتباطی
صفحه اینستاگرام من : حامد نیازی
کانال تلگرام من : دل کوک